Työtapaturmat tulevat kalliiksi

Työtapaturmat tulevat kalliiksi

Huolehdi työpaikkasi ensiavusta

Kaksi työntekijää putosi hissin nostokorista. Kolme sai voimakkaan sähköiskun rakennustyömaalla. Sähkömies putosi sähköpylväästä. 16 loukkaantui rakennustelineen romahduksessa. Vakava työtapaturma koulutyömaalla.

Turvallisuuden edistäminen työpaikalla on työsuojeluvelvollisuuksien hoitamista mutta myös taloudellisesti järkevää toimintaa.

Työtapaturmien ja onnettomuuksien seurauksena työpaikoille ja yhteiskunnalle aiheutuu nimittäin menetetyistä työpanoksista isot kustannukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan työtapaturmat aiheuttavat vähintään noin 2 miljardin euron kustannukset kuukaudessa. Vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2016 arviolta noin 101 000 palkansaajille sattunutta työpaikkatapaturmaa. Vuosittain Suomessa kuolee 20–30 ihmistä työtapaturman seurauksena.

Ensin kartoitetaan riskit

Työtapaturmien ehkäiseminen lähtee siitä, että työympäristöstä tunnistetaan tapaturmavaaraa aiheuttavat tekijät. Ne joko poistetaan kokonaan tai muutetaan sellaisiksi, että vaara on mahdollisimman pieni.

Työturvallisuuden edistäminen on siten aivan järjestelmällistä toimintaa, jossa huomioidaan työvälineet ja -menetelmät sekä organisaation toiminta ja työtavat.

Vielä 2000-luvun alkupuolella kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui vuosittain noin 40-50. Nyt kun kehitystä katsotaan pitkällä aikavälillä, voidaan huomata, että onneksi kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat olleet vähenemään päin. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että työpaikkatapaturmat saataisiin vähenemään vuoteen 2020 mennessä 25 prosenttia.

Jokainen työnantaja voi itse osallistua tavoitteen toteutumiseen huolehtimalla ensiavun järjestämisen velvollisuudestaan.

Wulff Care auttaa kokonaisvaltaisesti

Työturvallisuuden edistäminen on jokaisen työnantajan velvollisuus. Kun työstä aiheutuvat haitat ja vaarat ja niiden riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle on kartoitettu, voidaan mahdolliset puutteet korjata.

riskien arvioinnin vaiheet

Lähde: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi

Myös työntekijän velvollisuuksiin kuuluu tarkkailla työympäristöään ja sen olosuhteita. Jos työntekijä havaitsee sellaisia vikoja tai puutteita, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai turvallisuusvaaraa, niistä on ilmoitettava heti työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Avuksi työympäristön riskien kartoittamiseen ja turvallisuuden edistämiseen kannattaa ottaa ammattilainen.

Wull Caren asiantuntija aloittaa katsastamalla sen, millaisia vaaroja tai onnettomuusriskejä työpaikalla on. Sen jälkeen kartoitus käydään läpi asiakkaan kanssa ja mietitään, millaisia ensiapuvälineitä työpaikalla tarvitaan ja mihin ne on parasta sijoittaa. Suositusten perusteella asiakas päättää sen, millaista kalustoa työpaikalle hankitaan.

Wulff Care tarjoaa sopimuspalvelua, jossa ammattilainen auttaa määrittelemään jokaiselle työpaikalle sopivan ensiapuvälineistön. Sopimuspalvelu on helppo tapa huolehtia siitä, että työpaikalla on tarvittavat ja ajanmukaiset välineet.

Työpaikkatapaturmien määrä päätoimialoilla vuonna 2016

  • Rakentaminen: n. 13 500 työpaikkatapaturmaa
  • Kuljetus ja varastointi: n. 8 500
  • Hallinto- ja tukipalvelutoiminta: n. 8 500
  • Tukku- ja vähittäiskauppa: n. 11 000
  • Kuntasektori: n. 19 000
  • Teollisuus: n. 16 000

Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

 

Ensiapukurssit